Vill du bli medlem i båtklubben så kontaktar du oss med din förfrågan via e-post till bksandgrynnan@gmail.com

Årsavgiften är 2200 kr.
Årsavgiften ska vara betald den 31 April varje år.
Depositionsavgiften för nya medlemmar är 6.500 kr och ska betalas innan nyckel erhålles.
Vinterplatsavgift 500 kr ska betalas för att få vinterplats på hamnplan. Det finns dock ett begränsat antal platser.

Två gånger om året är det städdag, en gång på våren och en gång på hösten. Alla medlemmar har närvaroplikt på minst en städdag varje år. Fullgjord städplikt berättigar till 200 kr i rabatt på nästa års årsavgift.

Alla medlemmar måste visa ansvar för ordningen inom klubben och följa regler och miljöpolicy. Allt arbete inom båtklubben är ideellt.

Båtklubben är medlem i Svenska båtunionen. Medlemmarna får därmed tidningen Båtliv och möjlighet att teckna förmånliga båtförsäkringar.

© Copyright sandgrynnan.se