Småbåtsklubben Sandgrynnan är en ideell förening som bildades år 1998, i samband med byggnationen av bostadsområdet Sandudden på Ekerö. 

Klubben ska ge möjlighet för de boende att ha båtplats i anslutning till sitt boende.

Båthamnen är belägen i Mälaren, i den sydvästra delen av Sandudden. 

Hamnens djup är 1 – 2 meter och är avsedd för småbåtar.

Öppettider för bommen 2022:
  • Sjösättning    19 maj - 5 juni
  • Upptagning   12 september - 2 oktober

Under den här perioden är det tillåtet att lägga i eller ta upp båten men all övrig trafik är förbjuden.

Det finns en Facebookgrupp för klubbens medlemmar som heter Småbåtsklubben Sandgrynnan.Organisationsnummer: 802407 – 0032

Kontakt: bksandgrynnan@gmail.com

© Copyright sandgrynnan.se